اهورا جاناهورا جان، تا این لحظه: 6 سال و 4 ماه و 18 روز سن داره

اهوراي بي همتاي ما

عملیات ویژه ی دندانی

در حالی به اسفند رسیدیم که بهمن مون بسیار خطیر گذشت. طی یه عملیات ضربتی ویژه، هر چی دندون پوسیده و نامیزون داشتی عصب کشی شد و پر شد و یکی هم کشیده شد. این در حالیه که از آبان ماه - که بخاطر ورم و آبسه ی دندونت برای اولین بار رفتی دندونپزشکی و خانوم دکتر نازنین تجویز کرد همه ی دندونات در یه زمان و اونم با تزریق آرام بخش به تو که درد نکشی و نترسی ترمیم بشه - منتظر بودیم سرماخوردگی و سرفه و ترشحات مربوطه ی مجاری تنفسی ت تموم بشه و شرایط برای این عمل پر استرس فراهم. نمیدونم ناخودآگاه تو بود یا انرژی های ما که واقعاً نمیذاشت سرماخوردگیای پی در پی تو مداوا بشه تا هفته ی دوم بهمن که وقت گرفتیم و دعاگویان که تا رسیدن روز موعود دوباره سرما نخوری. و ا...
2 اسفند 1396
1